2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi İşlemleri

 
A. Mevzuat
  1- 29.12.1934 Tarih ve 2644 Sayılı Kanun için tıklayınız...
  2- 16.08.2012 Tarih ve 28386 Sayılı R.G. de Yayımlanan Yönetmelik için tıklayınız...

B. Başvuru Belgeleri için tıklayınız...

C. Dilekçe Örnekleri
  1- Dilekçe (Taşınmaz Mülkiyeti) için tıklayınız...
  2- Dilekçe (Sınırlı Ayni Hak) için tıklayınız...

D. Taahhütname Örnekleri
  1- Taahhütname için tıklayınız...
  2- Taahhütname Doldurma Talimatı için tıklayınız...