T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
BASIN BÜLTENİ
 
SOSYAL DESTEK PROGRAMININ YENİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
 
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları kapsamında, İlimizde uygulanacak olan SODES programının yeni başvuru süreci başlamıştır.
 
2017 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.
 
Proje teklifleri, erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla ve  başvuru sahipleri tarafından Valiliğimiz SODES Birimine 06 Ekim 2017 tarihine kadar iki nüsha halinde teslim edilecek olup daha önce başvuruları Bakanlık tarafından kabul edilmeyen projeler için tekrar başvuru yapılmaması gerekmektedir.
 
Başvuru süreci hakkında bilgi edinmek ve 2017 SODES Uygulama Usul ve Esasları için http://www.sodes.gov.tr web adresi ziyaret edilebileceği gibi başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için Valiliğimiz SODES Birimi ile 459 59 63 nolu telefon numarasından iletişim kurulabilir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                              A D A N A   V A L İ L İ Ğ İ