T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
   Sayı      :  43216770/                                                                                                                                                                                                                                                                                                01/12/2015
   Konu               :  1-6 Aralık Dünya AIDS Haftası
                                  
 
BASIN BÜLTENİ
 
            1 Aralık Dünya AIDS günü HIV (AIDS Virüsü)’nün yayılımını durdurmak ve salgından etkilenenlere destek olmak üzere ortak bir toplumsal hareket oluşturulması amacıyla seçilmiş bir gündür.
            1998 yılından buyana 1 Aralık “Dünya AIDS Günü” olarak kabul edilmiştir.
            AIDS hastalığının etkeni HIV (Human Immun Deficiency Virüs, insan immun yetmezlik) virüsüdür ve AIDS gerekli önlemler alınmadığı takdirde hızla yayılan bir hastalıktır.
            AIDS bağışıklık sisteminin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu ortaya çıkan fırsatçı enfeksiyonlar ve tümörlerin oluşturduğu bir klinik tablodur. Bu güne kadar henüz tedavisi ya da aşısı bulunamamıştır. Mücadelede en önemli silahlarımız eğitim ve korunmadır.
-Vücudunda HIV virüsü olan herkeste AIDS’ e ait hastalık belirtileri görülmeyebilir. Hatta 15 yıl (ortalama 10 Yıl) hiç belirti vermeyebilir.
-Ancak mikrobu alan kişiler hastalık belirtileri olmasa bile başkalarına bulaştırabilirler.
-Bu insanların görünümü son derece sağlıklı ve normal olabilir.
-Aşırı zayıflama, çökkünlük gibi belirtiler, hastalığın ilerlemiş son dönemlerinde görülür.
Ana Geçiş yolları:
 
-Cinsel yolla temas
            HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şeklidir. HIV korunmasız (Kondom, kılıf, kaput, prezarvatif kullanılmadan) yapılan her türlü cinsel temasla bulaşabilmektedir.
 
-Kan ve kan ürünleri yolu ile
            Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeniyle, virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünleri ile hastalık bulaşabilmektedir.
 
-Anneden bebeğe geçiş
HIV Enfeksiyonu gebelik süresince, doğum sırasında vücut sıvıları ve emzirme sırasında süt ile bebeğe geçebilmektedir.
 
            HIV Enfeksiyonu sadece erişkinleri değil bebek, çocuk, genç, yaşlı herkesi tehdit edebilen henüz virüsü tam olarak vücuttan atmayı sağlayabilecek tedavisinin ve aşısının bulunmadığı bir hastalıktır. Kullanılan ilaç tedavisi ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmış, ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp yaşam boyu ilaç kullanımını gerektiren bir tür kronik hastalığa dönüşmüştür.
 
            Toplumun ileri gelenlerinin konuya gereken hassasiyetin göstermesi, topluma örnek olacak aktif çalışmalarda bulunması AIDS‘ le mücadele konusunda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.
 
            AIDS’ e karşı farkındalığın uluslararası sembolü Dünya AIDS gününde kırmızı kurdelenin takılmasıdır.
Söz konusu kurdele;
-AIDS’ i biliyorum
-AIDS’ ten korunuyorum
-AIDS’ den ölenlere saygı duyuyorum mesajını taşımaktadır.
 
            Bu yılın öncelikli hedef grubu olarak gençler belirlenmiş ve gençlerin bilgi ihtiyacının karşılanması, bulaş yollarına ilişkin farkındalık kazandırılması ile Enfeksiyondan korunmanın öneminin vurgulanması ortak tema olarak planlanmıştır.
 
            HIV virüsünün yayılımının durdurulması için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi ve bu konuda gereken duyarlılığı göstermesi büyük önem taşımaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                                                                         
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ