T.C.
  ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
  
 
BASIN DUYURUSU
 
 

         İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrolü ile İlgili Duyurusu

        24/06/2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 1’nci fıkrasında: "Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez periyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur" denilmektedir.
 
        Ayrıca aynı yönetmeliğin 24. Maddesinin 4’uncu fıkrasında: "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir." hükmü bulunmaktadır.
 
        Bu sebeple, bina yöneticilerince asansörlerin yılda bir kez periyodik kontrollerinin yaptırılması ve asansörlerinin kırmızı etiketlenmesi halinde, insan can ve mal güvenliği acısından bir ay içinde güvenli hale getirilmesi gerekmektedir.
 
        Aksi takdirde, bina sorumlularına veya kat maliklerine 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
 
            Bina sorumlularına ilanen duyurulur.
 
                                                                                                    A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ