T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
BASIN DUYURUSU
 
697 Sayılı KHK Kapsamında OHAL İnceleme Komisyonuna Yapılacak Başvurular Hakkında Duyuru
 
23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK gereğince, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruların yapılmasına ilişkin hususlar; 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
 
Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı eklerinde yer alan ilgili başvuru formu sistem içerisinden doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacaktır.
 
697 Sayılı KHK kapsamında haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler için Komisyona başvuru süresinin 12.03.2018 tarihinde sona ereceği Komisyon tarafından duyurulmuş olup Valiliğimiz aracılığı ile Komisyona yapılacak başvurular Adana Valiliği D Blok Kat:3’te bulunan İl Olağanüstü Hal Bürosu’nda kabul edilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.