T.C.
ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 
 
BASIN BÜLTENİ
 
Konu  : İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün 17 Ağustos Marmara Depremi ile ilgili Basın Bülteni
 
 
17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’yi gösterirken merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve 45 saniye süren, 7,4 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İnsanlarımızı derin acıya boğan büyük felaket sadece Kocaeli de değil Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerinde etkili olmuştur.
Yaşanan bu büyük felakette, resmi rakamlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, 23.781 kişi yaralanmış, 505 kişi sakat kalmış, 285.211 ev ile 42.902 iş yeri büyük hasar görmüştür.
Ülkemiz; jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. "Deprem Bölgeleri Haritası"na göre, yurdumuzun %92‘sinin deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, nüfusumuzun %95‘inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın %93‘ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.
Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkarmış, böylece kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verecek adımlar atmıştır.
Bu kapsamda, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji ve iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliklerini geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır.
Son yüzyılın ülkemizdeki en büyük felaketi olarak hafızalarımıza kazınmış bu geceyi unutmayarak, ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatını kaybedenlere Allah (cc) tan rahmet diliyoruz. İlimizde de vatandaşlarımızın başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlerle ilgili bilgi sahibi olmaları konusunda duyarlı olmaları, yapılacak eğitimlere katılmaları önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                     
 
                                                                                                     A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ