SATIN ALMA İLANI
 
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından yürütülen 2017-01-197 nolu, “Ben Değil Biz Olmak” projesi kapsamında halk oyunları eğitim malzemeleri alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
Halk oyunları eğitim malzemeleri
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
25 adet halk oyunları eğitim malzemesi
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
14 Mart 2018-20 Mart 2018
İrtibat Kişisi
Sevgi BAYRAM
Telefon No
05064081429
Faks No
03223234950
Tekliflerin Verileceği Adres
Ahmed-i Hani Ortaokulu Dede Korkut mh 841 Sk.No.1 YÜREĞİR ADANA
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
20 Mart Saat 10:00
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Ahmed-i  Hani Ortaokulu Dede Korkut Mh.841 Sk.No:1 YÜREĞİR ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Ahmed-i Hani Ortaokulu Dede Korkut mh 841 Sk.No.1 YÜREĞİR ADANA” adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler, 20.03.2018 tarihinde, saat 14.30, yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.