MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SATIN ALMA SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
        STK'ların SODES Projeleri kapsamında yapacakları satın almalara ilişkin izleyecekleri yol aşağıdaki belgelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 
   2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları
   EK IV- Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının satın alma süreci için tıklayınız..
 
      
STK ların satın almalarına ilişkin yukarıda hazırlanan dokümanlarda yer alan ve süreçlerde kullanılması gereken doküman örnekleri aşağıda yer almaktadır.