SATIN ALMA İLANI
 
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0207 nolu, “SEYHAN'DA SOSYAL YAŞAMA DESTEK PROJESİ” çerçevesinde ÇANAKKALE  GEZİSİ” işidir.
 
Satın Alma Usulü
4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22/d Maddesine Göre (Doğrudan Temin Usulü İle)
 
Alım Adı
ÇANAKKALE  GEZİSİ
 
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
 
S.No
CİNSİ VE NİTELİĞİ
Miktarı
Birimi
 
 
1
ÇANAKKALE GEZİSİ İÇİN OTOBÜS (Araç Kiralama)
1
Araç
 
2
KONAKLAMA GİDERLERİ (2 gün)
25
Kişi
 
3
İAŞE GİDERLERİ (3 Öğün Yemek, 2 gün)
25
Kişi
 
“SEYHAN'DA SOSYAL YAŞAMA DESTEK” ,  SODES Projesi   “ÇANAKKALE  GEZİSİ” işidir.
 
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
12/10/2018  – 18/10/2018
 
İrtibat Kişisi
Seyfettin Özkan
 
Telefon No
5052731874
 
Faks No
322 359 86 94
 
Tekliflerin Verileceği Adres
Türkocağı Mah. Debboy Cad. Seyhan Kaymakamlığı Binası Seyhan ADANA
 
Teklifler için Son Teslim Tarihi / Saati
18/10/2018 saat 12:00
 
Açıklama
  • Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  • Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Türkocağı Mah. Debboy Cad. Seyhan Kaymakamlığı Binası Seyhan ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  • Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Türkocağı Mah. Debboy Cad. Seyhan Kaymakamlığı Binası Seyhan ADANA” adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  • Gelen teklifler, 19/10/2018 tarihinde, saat 10:00 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  • Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.