Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Sarıçam Belediyesi tarafından yürütülen 2017-01-0155 nolu, “YARINLARIN UMUDU GENÇLER” projesi kapsamında proje tanıtım materyalleri alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü Doğrudan Temin
Alım Adı Tanıtım Materyalleri Alımı
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı Broşür: 10.000 Adet, Afiş: 30 Adet, Tanıtım Levhası: 1 Adet, Branda: 10 Adet, Kırlangıç: 12 Adet, Etiket: 20 Adet, Çanta: 300 Adet, Kalem: 300 Adet, Suluk: 300 Adet, Bilboard: 8 Adet
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri 12.01.2018 / 29.01.2018
İrtibat Kişisi Mesut AYDOĞDU
Telefon No 0322 341 08 08 / 1160
Faks No 0322 341 41 09
Tekliflerin Verileceği Adres MEHMET AKİF ERSOY MAH. N. ERBAKAN BULV. NO: 25
 SARIÇAM / ADANA
Teklifler için  
Son Teslim Tarihi ve Saati 29.01.2018 / Saat: 15.00
Açıklama 1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameyeuygun olarak yapılacaktır.
2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri “Mehmet Akif Ersoy Mah. N. Erbakan Bulv. No: 25 Sarıçam/ Adana”adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Mehmet Akif Ersoy Mah. N. Erbakan Bulv. No: 25 Sarıçam/ Adana”  adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
4. Gelen teklifler, 29.01.2018 tarihinde, saat 16.00 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.