SATIN ALMA İLANI
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0195 no’lu ‘’MUTLU YARINLAR MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (MEDİM)’’ Projesi Kapsamında 7 kalem Malzeme alımı yapılacaktır.
 
 
Satın Alma Usulü
 
4734 Sayılı K.İ.K’in 22/d maddesine göre doğrudan temin
 
Alım Adı
 
İkram Giderleri Malzeme Alımı
 
Alımın Niteliği, Türü ve Miktarı
Kahve 2'si Bir Arada 360 Adet, Dökme Çay 30 Kg, Şeker 30Kg,Peçete(100 erli Paket) 15 paket, Ahşap Çay Karıştırıcı (1000'lik paket) 7 paket,Su (500 ml) 550 adet,Kuru Pasta 75 Kg
 
İlan Başlangıç -   Bitiş Tarihleri
 
12.07.2018/19.07.2018
 
İrtibat Kişisi
 
Kübra ÖZCANLI
 
Telefon No:
 
0 322 344 03 03 – 3123
 
Faks No:
 
0 322 344 19 12
 
Teklif Verileceği Adres
Adana İl Sağlık Müdürlüğü – Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Birimi- Satın Alma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 8 Yüreğir/ADANA
 
Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
 
19.07.2018 Saat 10:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Açıklama
1. Mal veya Hizmet Alımı Hazırlanan Teknik / İdari Şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
2. Fiyat Teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri http://www.adanasm.gov.tr/DuyurularBolum  adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Adana İl Sağlık Müdürlüğü – Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Birimi- Satın Alma Birimi” adresine teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek olan teklifler geçerli olmayacaktır.
4. Gelen teklifler 19.07.2018 tarihinde, saat 10:35 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.