SATIN ALMA İLANI
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0195 no’lu ‘’MUTLU YARINLAR MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (MEDİM)’’ Projesi Kapsamında 10 Kalem Malzeme alımı yapılacaktır.
 
 
Satın Alma Usulü
 
4734 Sayılı K.İ.K’in 22/d maddesine göre doğrudan temin
 
Alım Adı
Aşçı Yardımcılığı Kursu Demirbaş Malzeme Alımı
 
Alımın Niteliği, Türü ve Miktarı
Mikser 1 Adet, Çay Makinesi 1 Adet, Mikrodalga Fırın 1 Adet, Mutfak Robotu 1 Adet, Bilendır Seti 1 Adet, Teflon Tava 4 Adet, Krep Tavası 1 Adet, Sos  Tenceresi 3 Adet,  Teflon Tencere 3 Adet, Çelik Tencere 5 Adet
 
İlan Başlangıç -   Bitiş Tarihleri
 
12.07.2018-19.07.2018
 
İrtibat Kişisi
 
Kübra ÖZCANLI
 
Telefon No:
 
0 322 344 03 03 – 3123
 
Faks No:
 
0 322 344 19 12
 
Teklif Verileceği Adres
Adana İl Sağlık Müdürlüğü – Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Birimi- Satın Alma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 8 Yüreğir/ADANA
 
Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
 
19.07.2018 Saat 10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Açıklama
1. Mal veya Hizmet Alımı Hazırlanan Teknik / İdari Şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
2. Fiyat Teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri  adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Adana İl Sağlık Müdürlüğü – Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Birimi- Satın Alma Birimi” adresine teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek olan teklifler geçerli olmayacaktır.
4. Gelen teklifler 19.07.2018 tarihinde, saat 10:10 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.