SATIN ALMA İLANI
 
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0031 nolu, “Sodes ile Geleceği Tasarlayan Nesiller” projesi kapsamında ofis / temizlik malzemeleri hizmeti alımı işi.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
ofis / temizlik malzemeleri hizmeti alım işi
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
Proje Ofisinin Hazırlanması Tüketim / Ofis Malzemeleri (12 aylık), İdari Giderler Tüketim / Ofis Malzemeleri (9 aylık), İdari Giderler / Temizlik Giderleri (9 aylık).
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
08.11.2018 / 15.11.2018
İrtibat Kişisi
Ahmet ÇAĞLAR
Telefon No
0539 316 47 85
Faks No
0 322 458 83 92
Tekliflerin Verileceği Adres
DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 89 01130 SEYHAN / ADANA
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
15.11.2018 Saat:10.00
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü     ile “Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana”  adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler, 15.11.2018 tarihinde, saat 11:00 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.