SATIN ALMA İLANI
 
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0098 no’lu, “BAŞARIYA KULAÇ AT” projesi kapsamında Mersin Spor Kompleksi Gezisi Organizasyonu hizmet alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
Mersin Spor Kompleksi Gezisi Araç Kiralama ve İaşe Gideri Alımı
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
160 öğrenci ve 8 öğretmenin
 
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
11.10.2018 / 19.10.2018
İrtibat Kişisi
Tamer ELTUT
Telefon No
0 322 458 83 71
Faks No
0 322 458 83 92
Tekliflerin Verileceği Adres
DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 89 01130
SEYHAN / ADANA
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
19.10.2018  / Saat: 10:00
Açıklama
1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana”  adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
4. Gelen teklifler, 19.10.2018 tarihinde, saat 11:00 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.