SATIN ALMA İLANI
 
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0098 no’lu, “BAŞARIYA KULAÇ AT” projesi kapsamında Kursiyer Ulaşım Hizmeti alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
Kursiyer Ulaşım Hizmeti
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
Kursiyer Ulaşım Hizmeti: 80 (Seksen) iş günüdür (sefer).
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
16.04.2018 / 24.04.2018
İrtibat Kişisi
Tamer ELTUT
Telefon No
0 322 458 83 71
Faks No
0 322 458 83 92
Tekliflerin Verileceği Adres
DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 89 01130
SEYHAN / ADANA
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
24.04.2018  / Saat: 09:00
Açıklama
1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile “Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bul. Hükümet Konağı Sitesi No 89 01130 Seyhan / Adana”  adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
4. Gelen teklifler, 24.04.2018 tarihinde, saat 10:15 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.