SATIN ALMA İLANI
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0163 nolu, “Milli Değerlerimiz Hayat Buluyor” projesi kapsamında açılacak kurslarda kullanılacak eğitim malzemeleri alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
 
Alım Adı
Eğitim malzemesi alımı
 
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
 Tezhip, Ebru ve Hüsn – i Hat kurslarında kullanmak üzere 30 kişilik eğitim malzemesi alımı
 
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
13.03.2018/19.03.2018
 
İrtibat Kişisi
Caner SEĞMEN
 
Telefon No
4588428
 
Faks No
4588429
 
Tekliflerin Verileceği Adres
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yeni Valilik C blok Kat:3-4
Seyhan ADANA
 
 
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
19.03.2018 tarih saat: 09.00
 
 
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yeni Valilik C blok Kat:3-4 Seyhan/ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  2. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yeni Valilik C blok Kat:3-4 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
     Gelen teklifler, 19.03.2018 tarihinde, saat 10.00’da yapılacak     oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  1. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.