SATIN ALMA İLANI
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0083 nolu, “Yumurtalık İlçesinde Alternatif Geçim Kaynağı Oluşturma Projesi” kapsamında masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazı alımı yapılacaktır.
 
 
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
 
Alım Adı
Masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi alımı
 
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
Masa üstü bilgisayar (1 Adet),
Diz üstü bilgisayar (1 Adet),
Yazıcı (1 Adet),
Projeksiyon cihazı ve perdesi (1 Adet)
 
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
09.01.2018- 17.01.2018
 
İrtibat Kişisi
Uğur YILMAZÖZ
 
Telefon No
0 322 344 17 17
 
Faks No
0 322 344 15 15
 
Tekliflerin Verileceği Adres
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi
Hacı Sabancı Bulv. Köprülü mah. No:4 Yüreğir/ADANA
 
 
Teklifler için Son Teslim Tarihi ve Saati
17.01.2018 -12.00
 
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Hacı Sabancı Bulv. Köprülü mah. No:4 Yüreğir/ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulu ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Hacı Sabancı Bulv. Köprülü mah. No:4 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler, 17/01/2018 tarihinde, saat 15:00’da, SODES proje uzmanı eşliğinde yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.