T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
“HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI” İLE İLGİLİ DUYURU
 
Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları devam eden İlimizde başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.​
 
HAK SAHİPLİĞİ; (6292 Sayılı Kanun 12.Maddesi)
 
Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; 07/09/2018 tarihine kadar arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için İlgili İdareye başvuran (İl Merkezlerinde Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde Malmüdürlüklerine) ve İlgili İdarece bu maddede belirtildiği şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılır.
             
BAŞVURU;
 
Başvuru formu ile Merkez İlçede Defterdarlıklara, İlçelerde Malmüdürlüklerine/Milli Emlak Müdürlüklerine 7 Eylül 2018 tarihine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.