T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
Sayı  :  43216770/                                                                                                                                                                                          29.09.2016
Konu:  Güvenlik Tedbirleri
 
BASIN BÜLTENİ
 
Son günlerde medyada yer alan bazı haberlerde; İlimizde bulunan Amerikan Menşeili bazı tesislere yönelik terör tehdidinden bahisle ABD vatandaşlarının uyarıldığı görülmektedir.
 
Vatandaşlarımızın huzur ve gücen içerisinde tüm tesis, alışveriş merkezleri ile otellere girmesinde ve konaklamasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Güvenlik ve istihbarat birimlerince her türlü tedbir alınmıştır.
 
Güvenlik birimlerimizce, İlimizde mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin, kişi dokunulmazlığının, can ve mal emniyeti ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması için 24 esasına göre gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    
 
 
                                                                                                                                                                                 A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ