Mülki Görevi

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlemesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin dış korumasını yapmakve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 
                                                                                                                                                             Adli Görevi
        İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek,
                                                                                                                                                            Askeri Görevi
        Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek