T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK DAİRESİ İNŞAAT İHALESİ BASIN DUYURUSU
 
 
Adana ili, Ceyhan ilçesi, Çukurova Harasında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 133 ada 2 parsel numaralı 9.090,3 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, okul binası yapılması karşılığında ilan metninde belirtilen Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi’nde bulunan 11842 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Sarıçam ilçesi, Çarkıpare Mahallesi’nde bulunan 192 ada 1 parsel ve 216 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle, 09.03.2018 tarihinde arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.