SATIN ALMA İLANI
 
 
                   Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0167 nolu, “Spor Yap Geleceğe Yön Ver II” projesi İl Dışı Gezileri kapsamında Çanakkale Turu hizmet alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin (K.İ.K. 4734 Sayılı 22-d)
Alım Adı
Proje Kapsamında İl Dışı Çanakkale Gezisi Hizmet Alımı
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
Ulaşım Giderleri (46 kişilik, kişi başı paket fiyatı (Ulaşım+Konaklama+İaşe Giderleri)
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
12/06/2018 - 27/06/2018
İrtibat Kişisi
İbrahim ÖZTÜRK
Telefon No
0505 216 67 67
Faks No
0322 613 92 76
Tekliflerin Verileceği Adres

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükkırım Mahallesi Hükümet Caddesi No 18 Kaymakamlık Hizmet Binası Zemin Kat Ceyhan
 
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
27.06.2018   Saat: 09:30
 
Açıklama
  1. Yapım İşleri alımı hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükkırım Mahallesi Hükümet Caddesi No 18 Kaymakamlık Hizmet Binası Zemin Kat Ceyhan/ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükkırım Mahallesi Hükümet Caddesi No 18 Kaymakamlık Hizmet Binası Zemin Kat Ceyhan/ADANA adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler, 27/06/2018 tarihinde, saat 09.30 ’da yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.