Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilecek Varlıklar ile ilgili tıklayınız..