SATIN ALMA İLANI
 
 
 
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0216 nolu,“Sodes Hem Öğretiyor Hem Gezdiriyor” projesi kapsamında Bağlama Müzik Alet ve Malzemeleri Alım işi yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
Bağlama Müzik Alet ve Malzemeleri
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
  1. Bağlama (12 adet)
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
10/01/2019- 16/01/2019
İrtibat Kişisi
Gökhan TOK
Telefon No
05079209253
Faks No
-
Tekliflerin Verileceği Adres
Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
16/01/2019 SAAT 17.00
 
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Aladağ İlçe Mem adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile Aladağ İlçe Milli Eğitim adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler, 17/01/2019 tarihinde, saat 16.00 yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.