ADANA CEYHAN OSB İLK İMAR PLANI
 
 
 
        Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine ait ilk imar planı onaynın duyurusudur.
 
     Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 sayılı OSB Kanunu uyarınca 16/10/2018 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir. 18/10/2018 tarihinden itibaren bir hafta süre ile ilan olunur. 
 
        Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden onaylanan .pdf uzantılı Adana Ceyhan OSB imar planı plan işlem numarası (PİN) NİP-34892/UİP-34893'tür. 
 
 
 
        Adana Ceyhan OSB İlk İmar Planı Bilgi Paftası
 
 
        Adana Ceyhan OSB İlk İmar Planı Açıklama Raporu