SATIN ALMA İLANI
 
 
 Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Adana Valiliği 2017 Yılı SODES Programı kapsamında Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017-01-0093 nolu, “Koru Değer Ver Kİ, Toplumsal Yaşama Tutunayım” projesi kapsamında Çanakkale Gezisi Hizmet alımı yapılacaktır.
 
Satın Alma Usulü
Doğrudan Temin
Alım Adı
Çanakkale Gezisi Hizmet Alımı
Alımın Niteliği, Türü, Miktarı
Ulaşım, 1 Gece Konaklama, 6 Öğün Yemek
İlan Başlangıç/ Bitiş Tarihleri
11.10.2018/18.10.2018
İrtibat Kişisi
Erhan KAYA
Telefon No
0322 458 84 24 Dâhili:140
Faks No
0322 458 84 23
Tekliflerin Verileceği Adres
Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 788 Sokak No:10- A  Yüreğir/ADANA
Teklifler için
Son Teslim Tarihi ve Saati
 
18.10.2018 ve 10:00
Açıklama
  1. Mal veya hizmet alımı hazırlanan teknik/idari şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
  2. Fiyat teklifi verebilme koşulları, isteklilerde aranacak şartlar, teknik/idari şartnameler ve varsa diğer gerekli satın alma belgeleri Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Cumhuriyet Mahallesi 788 Sokak No:10-A  Yüreğir/ADANA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf usulü ile Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Cumhuriyet Mahallesi 788 Sokak No:10-A Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler geçerli olmayacaktır.
  4. Gelen teklifler,  18.10.2018 tarihinde, saat 10:30’da yapılacak oturumda yukarıda belirtilen adreste açılacaktır.
  5. Satın alımı yapacak idare alımı sonuçlandırıp sonuçlandırmamakta serbesttir.